نمایشگاه محصولات آرایشی بهداشتی، سلامت و زیبایی همدان در تاریخ 21 لغایت 26 بهمن ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی استان همدان برگزار میگردد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز آرایشی بهداشتی و سلامت و زیبایی است. پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

برگزار کننده این نمایشگاه که تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید.

Iran - همدان - همدان - همدان میدان عاشورا محل دائمی نمایشگاه بین المللی همدان - نمایشگاه بین المللی همدان

برگزار کننده


نمایشگاه بین المللی استان همدان نمایشگاه بین المللی استان همدان

  تلفن: 081-32542676
ایمیل: info@hamedanfair.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه