نمایشگاه تخصصی تشریفات و ملزومات اصفهان در تاریخ 9 لغایت 11 اسفند ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار میگردد

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز تشریفات و ملزومات است. پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

 

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

برگزار کننده


شرکت ستاره درخشان آسمان نقش جهان شرکت ستاره درخشان آسمان نقش جهان

  تلفن: 36262139
ایمیل: sedaan1398@gmail.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه