نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس تهران در تاریخ 1 لغایت 4 اردیبهشت 1398 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میگردد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و کاریابی داخلی و بین المللی می باشد. پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

برگزار کننده این نمایشگاه که در تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید.

 

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

برگزار کننده


مرکز کار ایران مرکز کار ایران

  تلفن: 021-88626458
ایمیل: info@iranjobex.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی کار ایران جابکس تهران 97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

5 لغایت 8 اردیبهشت 1397

ایران / تهران / محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران