نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو  اصفهان 98 در تاریخ 21  لغایت 24 خردادماه 1398 در محل نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار میگردد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات به روز قطعات خودرو است. پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

برگزار کننده این نمایشگاه که تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید.

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

غرفه داران نمایشگاه

ثبت نما تست 12  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


شرکت مبنا رخداد آفرین شرکت مبنا رخداد آفرین

  تلفن: 021-46016408
فکس: 021-46041042
ایمیل: info@mabnafair.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه