نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات _ کیتکس کیش در تاریخ 3 لغایت 6 اردیبهشت 1398 در محل نمایشگاه بین المللی کیش برگزار میگردد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

برگزار کننده این نمایشگاه که در تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید.

 

Iran - هرمزگان - جزیره کیش - جنب فرودگاه بین المللی کیش - مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش

غرفه داران نمایشگاه

پویاگران بینش گستر سیراف  Iran/بوشهر/بوشهر

تلفن: 07791021206
فکس: 07791021206
ایمیل: www.instagram.com/pgbgs
سایت: pgbgs.com

برگزار کننده


شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

  تلفن: 07132302111|09170527785
فکس: 07132302211
ایمیل: dr_jm@ymail.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش - کیتکس 97

1496 نفر بازدید کننده، 5 شرکت کننده (غرفه دار)

3 لغایت 6 اردیبهشت 1397

ایران / هرمزگان / مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش