نمایشگاه بین المللی انرژی کیش  98

زمان : 30 دی الی 3 بهمن

ساعت: 17 الی 22

مکان: مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش 

Iran - هرمزگان - جزیره کیش - جنب فرودگاه بین المللی کیش - مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش

برگزار کننده


شرکت سپنتاس کیش

  تلفن: 88546619 | 88546620 | 88546621
ایمیل: info@sepantasgroup.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی انرژی کیش 97

1085 نفر بازدید کننده، 1 شرکت کننده (غرفه دار)

1 لغایت 4 بهمن 1397

ایران / هرمزگان / مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش