پانزدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش 98

مکان: مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش

زمان : 8 الی 11 آبان ماه 98

Iran - هرمزگان - جزیره کیش - جنب فرودگاه بین المللی کیش - مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش

غرفه داران نمایشگاه

bbb  Iran/تهران/تهران

PRЕMIUМ игpы CТИМ всегo за 2ОО рyблeй: http://kcjc.streamfootballontv.com/a0f3c6  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


اتاق تعاون ایران اتاق تعاون ایران

  تلفن: 021-22662845-46
فکس: 021-22662847
ایمیل: varmazyar.behrooz@yahoo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کیش 97

1470 نفر بازدید کننده، 2 شرکت کننده (غرفه دار)

11 لغایت 14 آبان 1397

ایران / هرمزگان / مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش