نمایشگاه توانمندی های تعاونی های مرزنشینان اهواز 98، در تاریخ 20 الی 24 خرداد ماه 98 برگزار می شود.

Iran - خوزستان - اهواز - اهواز، انتهای کیان پارس،میدان چمران - نمایشگاه بین المللی خوزستان