زمینه های فعالیت آبمیوه  وقهوه وچایی و دمنوش عرقیجات و انرژی زا

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

غرفه داران نمایشگاه

بی بی  Iran/مازندران/آلاشت

تلفن: 02141138