نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان 98 بیست و دومین دوره_18 الی 21 مهرماه

 

ساعت بازدید:

16 الی 22

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان