نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر تهران 98 چهارمین دوره_24 الی 27 مردادماه

 

همانگونه كه مشخص است روستائيان و عشاير در ايران بعنوان يك جامعه مدني تأثيرگذار محسوب گرديده و لذا نگاه ويژه به اين بخش از جامعه، بررسي و واكاوي نحوه زندگي و توانايي ها و عملكرد اين عزيزان ، همچنين معرفي و الگو قرار دادن اين جامعه براي جامعه شهري از الزومات دولت جمهوري اسامي ايران مي باشد.بدین منظور چهارمین دوره نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر 24مردادماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکار مینماید

ساعت بازدید

10 الی 18

 

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران