چهارمین نمایشگاه پوست مو زیبایی محصولات  آرایشی و بهداشتی   آرایشگاهی شوینده و پاک کننده سلولزی رشت 98 با برگزاری قویتر از سال های پیش و با قدرت بیشتو و همکاری چندین شرکت خارجی در رشا برگزار می شود.

کارگاه های آموزشی فوق حرفه ای در روزهای نمایشگاه برای بازدیدکنندگان متخصص در نظر گرفته شده است.

Iran - گیلان - رشت - کیلومتر ۴ جاده رشت – تهران ، نمایشگاه بین المللی گیلان (فرش گیلان سابق ) – کد پستی ۱۳۴۴۱-۴۱۹۹۶ - نمایشگاه بین المللی رشت (گیلان)