نمایشگاه لوازم خانگی رشت 98 پانزدهمین دوره

زمان: 9 الی 13  دی ماه

مکان: نمایشگاه بین المللی رشت

Iran - گیلان - رشت - کیلومتر ۴ جاده رشت – تهران ، نمایشگاه بین المللی گیلان (فرش گیلان سابق ) – کد پستی ۱۳۴۴۱-۴۱۹۹۶ - نمایشگاه بین المللی رشت (گیلان)