نمایشگاه بین المللی سنگ ایران (محلات)در تاریخ 16لغایت 19مهر ماه 1398در محل نمایشگاه محلات-نیمور برگزار میگردد

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز سنگ است.پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

برگزار کننده این نمایشگاه که تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید

Iran - مرکزی - نیمور - کیلومتر 3 جاده دلیجان - سایت دائمی نمایشگاه محلات نیمور

غرفه داران نمایشگاه

سنگ تریمو  Iran/تهران/تهران

گروه معادن و کارخانجات پورحسنی  Iran/تهران/تهران

تلفن: 8643323591
فکس: 8643322991

گروه سنگ ایران زمین  Iran/تهران/تهران

تلفن: 8643324488
فکس: 8643324499

اولین نمایشگاه ساخت داخل صنعت سنگ کشور  Iran/تهران/تهران

ایران ماربل  Iran/تهران/تهران

تلفن: 8643323169
فکس: 8643322425

برگزار کننده


یکتا سنگ

  تلفن: 08643324025
فکس: 08643323501
ایمیل: info@iranstoneexpo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی سنگ ایران-97

4731 نفر بازدید کننده، 14 شرکت کننده (غرفه دار)

17 لغایت 20 مهر 1397

ایران / مرکزی / سایت دائمی نمایشگاه محلات نیمور