نمایشگاه بین المللی سنگ ایران (محلات)در تاریخ 16لغایت 19مهر ماه 1398در محل نمایشگاه محلات-نیمور برگزار میگردد

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز سنگ است.پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

برگزار کننده این نمایشگاه که تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید

Iran - مرکزی - نیمور - کیلومتر 3 جاده دلیجان - سایت دائمی نمایشگاه محلات نیمور

برگزار کننده


یکتا سنگ یکتا سنگ

  تلفن: 08643222057-9
فکس: 08643323501
ایمیل: halajian_ie@yahoo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی سنگ ایران-97

4731 نفر بازدید کننده، 14 شرکت کننده (غرفه دار)

17 لغایت 20 مهر 1397

ایران / مرکزی / سایت دائمی نمایشگاه محلات نیمور