چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران  محلات-نیمور

Iran - مرکزی - نیمور - کیلومتر 3 جاده دلیجان - سایت دائمی نمایشگاه محلات نیمور

برگزار کننده


یکتا سنگ

  تلفن: 08643324025
فکس: 08643323501
ایمیل: info@iranstoneexpo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه سنگ محلات 1400 نیمور

6102 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

20 لغایت 23 مهر 1400

ایران / مرکزی / سایت دائمی نمایشگاه محلات نیمور