نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان 98 بیست و دومین دوره _18 الی 21 مهر ماه

 

محل برگزاری: 

نمایشگاه بین المللی اصفهان


آدرس:

 اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

غرفه داران نمایشگاه

Earnings on the Intеrnet from $5922 per wеek: http://wbwuvlpev.newstechsk.com/c1ae98bb  Iran/تهران/تهران

Find уоursеlf а girl for the night in yоur сitу Саnada: https://cutt.us/BqfVa  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


شرکت سایا نمای پارسیان شرکت سایا نمای پارسیان

  تلفن: 031166339390
ایمیل: info@parstradeshow.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان 97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

11 لغایت 14 مهر 1397

ایران / اصفهان / نمایشگاه بین المللی استان اصفهان