نمایشگاه در و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته اصفهان 98 چهارمین دوره _30 مهر الی 3 آبان ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی اصفهان


آدرس: 

اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

 

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

غرفه داران نمایشگاه

I will sell mу bаsе of еmail addrеssеs fоr more than 30 000 000: http://tnezriytn.dermals.org/2f0  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


شرکت سایا نمای پارسیان شرکت سایا نمای پارسیان

  تلفن: 031166339390
ایمیل: info@parstradeshow.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه مسکن و انبو سازی، املاک و مستغلات اصفهان 97 دومین دوره

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

2 لغایت 5 مرداد 1397

ایران / اصفهان / نمایشگاه بین المللی استان اصفهان