نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان اصفهان 98 هشتمین دوره _28 آبان الی 1 آذر ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی اصفهان


آدرس:

 اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

برگزار کننده


شرکت متحدان آریا شرکت متحدان آریا

  تلفن: 22240011
ایمیل: info@ariagroups.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه مسکن و انبو سازی، املاک و مستغلات اصفهان 97 دومین دوره

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

2 لغایت 5 مرداد 1397

ایران / اصفهان / نمایشگاه بین المللی استان اصفهان