نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان 98 سیزدهمین دوره _3 الی 6 دی ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی اصفهان


آدرس: 

اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

غرفه داران نمایشگاه

آرمتکس ARMTEX  Turkey /Kocaeli/Kocaeli

تلفن: 00905343979139
فکس: 00902126203626
ایمیل: armtex.textile_mashinery
سایت: www.memnun.com.tr

Bеаutiful girls for sex in уour сitу: https://vrl.ir/datingsexygirls501040  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


سها دانش نقش جهان سها دانش نقش جهان

  تلفن: 02166489011
فکس: 02189783752
ایمیل: info@mod-expo.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

26 لغایت 29 بهمن 1396

ایران / اصفهان / نمایشگاه بین المللی استان اصفهان