نمایشگاه مبل و دکوراسیون خانگی اصفهان 98 هفدهمین دوره _10 الی 13 دی ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی اصفهان


آدرس: 

اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

برگزار کننده


شرکت مبنا رخداد آفرین شرکت مبنا رخداد آفرین

  تلفن: 021-46016408
فکس: 021-46041042
ایمیل: info@mabnafair.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی اصفهان 97

0 نفر بازدید کننده، 2 شرکت کننده (غرفه دار)

12 لغایت 15 دی 1397

ایران / اصفهان / نمایشگاه بین المللی استان اصفهان