نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان 98 هجدهمین دوره _25 الی 28 دی ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی اصفهان
آدرس:

 اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

برگزار کننده


شرکت سایا نمای پارسیان

  تلفن: 031166339390
ایمیل: info@parstradeshow.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان 97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

29 آبان لغایت 2 آذر 1397

ایران / اصفهان / نمایشگاه بین المللی استان اصفهان