غرفه داران نمایشگاه

bbb  Iran/تهران/تهران

زیست پاک آرمان شهر آرا (زیپاک)  Iran/قم/قم

تلفن: 02533550610
فکس: 02533550610

رایمون سیستم ایرانیان  Iran/اصفهان/اصفهان

تلفن: ۰۳۱۳۶۶۲۶۷۸۸
فکس: ۰۳۱۳۶۶۲۶۷۸۸

پردازش هوشمند امیتیس  Iran/تهران/تهران

تلفن: ۸۶۰۳۱۴۷۱

تست  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02140882354
فکس: 02133333333

برگزار کننده


همایشگران سام

  تلفن: 021-22893008-9
فکس: 021-22876501
ایمیل: info@irantransexpo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند تهران 97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

23 لغایت 25 دی 1397

ایران / تهران / مصلی امام خمینی-ره