نمایشگاه  تخصصی  کفش ، صندل و صنایع وابسته قم 98 

زمان برگزاری: 1 لغایت 4 بهمن

ساعت برگزاری: 15 الی 21 

مکان برگزاری:نمایشگاه بین المللی استان قم 

Iran - قم - قم - استان قم شهر قم میدان نواب بلوار امام موسی صدر محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قم - نمایشگاه بین المللی قم

غرفه داران نمایشگاه

رضویان  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02144455886
فکس: 5456554545798
سایت: www.google.com

ثبت نما 1  Iran/تهران/تهران

تلفن: 021-40882354-7
فکس: 021-89771056
سایت: www.sabtnama.com

کفش دنا  Iran/تهران/تهران

تلفن: 2537229644
فکس: 2537229644
سایت: www.dena shose.com

کفش ارجمند   Iran/تهران/تهران

تلفن: 2140882354
سایت: www.SABTNAMA.com

EАRN $658 ЕVЕRY 60 МINUTES - МAКE MОNEY ONLINЕ NОW: http://zlybrvta.deklareraspanien.se/03ec  Iran/تهران/تهران