اولین نمایشگاه تخصصی گردشگری و ملزومات سفر در شهر قزوین در تاریخ 20 آذر ماه الی 23 آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها از ساعت 15 الی 20 برگزار خواهدا شد

پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید. و مخاطبان بسیاری را به خود جذب کند.

Iran - قزوین - قزوین - آزاد راه تهران قزوین جنب دانشگاه بین المللی امام خمینی - نمایشگاه بین المللی قزوین