اولین نمایشگاه تخصصی کپمینگ، آفرود، کوهنوردی در تاریخ 20آذر لغایت 23 آذر در شهر قزوین در محل دائمی نمایشگاه های قزوین از ساعت : صبح ها 9 الی 12 عصرها 15 الی 20 برگزار خواهد شد.

پیش بینی میشود که از این نمایشگاه اسقبال خوبی به عمل آید.

Iran - قزوین - قزوین - آزاد راه تهران قزوین جنب دانشگاه بین المللی امام خمینی - نمایشگاه بین المللی قزوین

برگزار کننده


شرکت آرمان سعادت آریانا

  تلفن: 021-66982021 | 028-33695036
فکس: 021-66982021
ایمیل: info@arianaexpo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه