هشتمین نمایشگاه تخصصی، کشاورزی، ماشین آلات،ادوات،تجهیزات،آبیاری و نهادها در تاریخ 7 لغایت 10 آذر ماه در شهر قزوین در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین از ساعت 15 الی 20 برگزار خواهد شد.

Iran - قزوین - قزوین - آزاد راه تهران قزوین جنب دانشگاه بین المللی امام خمینی - نمایشگاه بین المللی قزوین

برگزار کننده


پیام نگاران فاطر

  تلفن: 021-88196955
فکس: 021-89774839
ایمیل: payamnegaran.fair@yahoo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه