یازدهمین نمایشگاه لوازم خانگی، صوتی تصویری در تاریخ 14 آذر لغایت 18 آذر ماه در شهر زنجان در محل برگزاری نمایشگاه های زنجان برگزار خواهد شد.

پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید و مخاطبان بسیاری را به خود جذب کند.

برگزار کننده این نمایشگاه که تا به امروز توانسته است اعتماد جامعه را به خوبی به خود جذب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگری دارد که میتوانید در این لینک لیستی از این نمایشگاه ها را ببنیید.

Iran - زنجان - زنجان - زنجان ، بلوار گاوازنگ ، شرکت نمایشگاههای بین المللی کاسپین - نمایشگاه بین المللی زنجان(کاسپین)