نمایشگاه شهر هوشمند مشهد 98 نهمین دوره _12 الی 16 آذر ماه

 

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی مشهد


آدرس: 

انتهای بلوار وکیل آباد
 

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

غرفه داران نمایشگاه

Simplе biz + nеw tool = $450 pеr hоur: http://kdimjqwt.cbdhempthrone.com/281b65fe  Iran/تهران/تهران

Вinarу оptiоns + Вitcоin = $ 5000 рer wеек: http://lazohkreh.workvillage.net/ea2034  Iran/تهران/تهران

axpnooombv  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


شرکت تجارت و رویداد آرسا

  تلفن: 05136033888-91
فکس: 05136033890
ایمیل: info@aresa.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند مشهد 97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

12 لغایت 16 دی 1397

ایران / خراسان رضوی / نمایشگاه بین المللی مشهد