برگزار کننده


شرکت ایده تجارت هرمس

  تلفن: 88107956
فکس: 54512
ایمیل: in@hermesbi.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی خودرو قطعات و صنایع وابسته مشهد 98 نوزدهمین دوره

6065 نفر بازدید کننده، 2 شرکت کننده (غرفه دار)

12 لغایت 15 شهریور 1398

ایران / خراسان رضوی / نمایشگاه بین المللی مشهد