نمایشگاه بین المللی کشاورزی ، ادوات ، ماشین آلات و مکانیزاسیون ، نهاده ها، تجهیزات گلخانه ای و سیستم های آبیاری مشهد 98

زمان : 9 الی 12 بهمن 98

ساعت: 15 الی 21

مکان: نمایشگاه بین المللی مشهد

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

غرفه داران نمایشگاه

Limitеd offer. Datаbasе оf еmail addrеssеs оvеr 30 000 000: http://osxqbeb.someantics.com/ee05ba9ea  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

  تلفن: 051-37642330-31
ایمیل: ronaghexpo@gmail.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آلات مشهد 97

6677 نفر بازدید کننده، 2 شرکت کننده (غرفه دار)

3 لغایت 6 بهمن 1397

ایران / خراسان رضوی / نمایشگاه بین المللی مشهد