محورهای مشارکت

فعالین اقتصادی:

 • مدیریت شهری
 • خدمات شهری
 • پارکها و مجموعه های تفریحی
 • فضای سبز و برترین های گل و گیاه
 • حمل و نقل عمومی و ترافیک
 • آتشنشانی
 • روشنایی و نورپردازی
 • فناوری اطلاعات
 • ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهری
 • تبلیغات شهری
 • بازیافت و تبدیل مواد
 • هواشناسی و کنترل کیفی هوا
 • زیرساخت های شهری
 • سیستم های هوشمند حمل و نقل و ترافیک

شهرداری ها و سازمان های وابسته:

 • فرصتهای سرمایه گذاری
 • فرصتهای گردشگری
 • مدیریت شهری
 • پسماند
 • فضای سبز
 • آتشنشانی و امنیت
 • خدمات شهری
 • حمل و نقل و ترافیک
 • فناوری اطلاعات

Iran - هرمزگان - جزیره کیش - جنب فرودگاه بین المللی کیش - مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش