سومین دوره نمایشگاه بین المللی ایران سبز با حضور شرکت های معتبر خارجی از نقاط مختلف جهان از 30 فروردین لغایت 1 اردیبهشت برگزار خواهد شد.

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران