نمایشگاه مسکن و انبو سازی، املاک و مستغلات اصفهان 97 دومین دوره، در تاریخ 2 تا 5 مرداد ماه 97 برگزار می شود.

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان