نمایشگاه مسکن و انبو سازی، املاک و مستغلات اصفهان 97 دومین دوره، در تاریخ 2 تا 5 مرداد ماه 97 برگزار می شود.

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

  تلفن: 03132603006
فکس: 03132602006
ایمیل: info@isfahanfair.com

اشتراک گذاری