نمایشگاه استارت آپ، وب و اپلیکیشن موبایل اصفهان 97 اولین دوره، در تاریخ 3 الی 6 مهر ماه 97 برگزار می شود. تلفن:031-32603006

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

غرفه داران نمایشگاه

ثبت نما تست  Iran/تهران/تهران

تلفن: 86035034
فکس: 89771056
ایمیل: 0
سایت: sabtnama.com

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

  تلفن: 03132603006
فکس: 03132602006
ایمیل: info@isfahanfair.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه