نمایشگاه و همایش بین المللی بورس، بانک، بیمه و سرمایه کیش در تاریخ 30 مهر الی 3آبان 97 در محل نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد.

رویداد KishINVEX 2018 با تمرکز بر محورها و موضوعاتی نظیر
• توانمند سازی شرکت های بخش خصوصی در  مواجه با چالش های اقتصادی پیش رو
•   گسترش تعاملات بین المللی بازار سرمایه
• تقویت حوزه دانش بنیان
• معرفی طرح ها و پروژه های قابل واگذاری دولتی به بخش خصوصی 
• تشریح و ارائه مدل مشارکت عمومی – خصوصی در اجرای طرح های عمرانی
• مباحث مربوطه به ارزهای دیجیتال
• چگونگی و نحوه تراکنش های بین المللی در فضای جدید پیش رو
• تمرکز بر راهکارهای تامین مالی پروژه ها، افزایش تولید داخلی،توسعه کارآفرینی ورشد صادرات کشور از طریق مشارکت بازار سرمایه 
• تبیین جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در توسعه تجارت و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
• مدیریت فنی-حقوقی مراودات بین المللی در سایر محدودیت های تجاری
• بررسی روش های همکاری بنگاه های کوچک و متوسط ایرانی با شرکای اروپایی

Iran - هرمزگان - جزیره کیش - جنب فرودگاه بین المللی کیش - مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش

غرفه داران نمایشگاه

نمایه سازان  Iran/تهران/تهران