نمایشگاه گردشگری، هتلداری و سفر کیش 97 

نمایشگاه گردشگری، هتلداری و سفر کیش 97 دهمین دوره، در تاریخ 5 الی 8 شهریور ماه 97 برگزار می شود. 

Iran - هرمزگان - جزیره کیش - جنب فرودگاه بین المللی کیش - مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش