بیستمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان در محل نمایشگاه بین المللی اصفهان و از تاریخ 96/07/27 الی 96/07/30 در حال برگزاریست. هدف از برگزاری این نمایشگاه ارتقای تکنولوژی های معماری و فناوری های مرتبط با صنعت ساختمان در جامعه است. پیش بینی می شود بازدیدکنندگان بسیاری همچون دوره های قبل در این نمایشگاه شرکت داشته باشند.
برگزار کننده این نمایشگاه که برگزاری نمایشگاه های زیادی در کارنامه خود دارد توانسته اعتماد خوبی در جامعه به خود جلب کند.
موضوع اصلی این نمایشگاه صنعت ساختمان است که تجربه نمایشگاههای دیگر در این زمینه نشان از استقبال خوب جامعه از این دست نمایشگاهها دارد.

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

برگزار کننده


سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

  تلفن: 03134593415
ایمیل: info@nezam-esf.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه