نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین آلات، ادوات، تجهیزات، آبیاری و آبرسانی نهاده ها و صنایع وابسته استان قزوین در تاریخ 24 لغایت 27 مهر ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی قزوین برگزار میگردد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت های جدید و محصولات و تجهیزات به روز کشاورزی و ماشین آلات و صنایع وابسته می باشد. پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

برگزار کننده این نمایشگاه که تا کنون توانسته اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگر دارد که میتوانید در این لينک لیست این نمایشگاه را ببنید.

Iran - قزوین - قزوین - آزاد راه تهران قزوین جنب دانشگاه بین المللی امام خمینی - نمایشگاه بین المللی قزوین

برگزار کننده


پیام نگاران فاطر

  تلفن: 021-88196955
فکس: 021-89774839
ایمیل: payamnegaran.fair@yahoo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

هشتمین نمایشگاه تخصصی،کشاورزی، ماشین آلات، اداوات، تجهیزات، آبیاری و نهادها

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

7 لغایت 10 آذر 1396

ایران / قزوین / نمایشگاه بین المللی قزوین