امروزه با توجه به رشد جمعیت و در پی آن اهمیت و اولویت مسکن، نقش به کار گیری تکنولوژی ها و فناوری های جدید، پر رنگ تر جلوه می کند، لذا بهره گیری از فناوری های نوین ساختمانی در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود، چرا که افزایش سرعت ساخت، افزایش عمر مفید بنا و کاهش هزینه ها و ... را در پی دارد.

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین ساختمان در تاریخ اول آذر ماه الی چهار آذر ماه در شهر مشهد در حال برگزاری است.

محوریت اصلی این نمایشگاه معرفی و بازارسازی توانمندی ها، امکانات و تجهیزات ساخت مسکن، به همراه بررسی دانش و تعاملات بین المللی صنعت ساختمان  است که تجربه نمایشگاههای دیگر در این زمینه نشان از استقبال خوب جامعه از این دست نمایشگاهها دارد.

برگزار کننده این نمایشگاه تا به امروز توانسته است اعتماد جامعه را به خوبی به خود جلب کند.در این لینک لیست نمایشگاه های این برگزار کننده را میتوانید ببنید.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد