امروزه با توجه به رشد جمعیت و در پی آن اهمیت و اولویت مسکن، نقش به کار گیری تکنولوژی ها و فناوری های جدید، پر رنگ تر جلوه می کند، لذا بهره گیری از فناوری های نوین ساختمانی در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود، چرا که افزایش سرعت ساخت، افزایش عمر مفید بنا و کاهش هزینه ها و ... را در پی دارد.

بیستمین نمایشگاه بین المللی کاش، سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی ساختمان در شهر مشهد در تاریخ اول آذر ماه الی چهارم آذر ماه در حال برگزاری است.

پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.برگزار کننده این نمایشگاه توانسته است تا به امروز اعتماد جامعه را جلب کند .در این لینک میتوانید لیست نمایشگاه های این برگزار کننده را ببینید.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد