ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی در شهر مشهد در تاریخ اول آذر ماه الی چهارم آذر ماه در محل نمایشگاه های بین المللی مشهد در حال برگزاری است. پیش بینی می شود که از این نمایشگاه اسقبال خوبی به عمل آید. هدف از برگزاری این نمایشگاه نشان دادن آخرین و جدیدترین روش های و دستگاه های چاپ و بسته بندی است.

برگزار کننده این نمایشگاه تا به امروز توانسته است اعتماد جامعه را به خوبی به خود جلب کند و کارنامه خوبی در برگزار کردن نمایشگاه دارد. می توانید در این لینک لیست نمایشگاه های این برگزار کننده را ببنید.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

برگزار کننده


شرکت برساز رویداد پارس

  تلفن: 051-31519/021-40882012-15
فکس: 021-88301806
ایمیل: Cpanel@eventsportal.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه