بيست و يکمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان و تاسيسات برج ها و ساختمان هاي مرتفع در شهر مشهد در تاريخ اول آذر الي چهارم آذر ماه در حال برگزاري است. پيش بيني ميشود که اين نمايشگاه بازديدکنندگاه بسياري را به خود جلب کند.هدف از برگزاري اين نمايشگاه، آخرين و به روزترين تکنولوژي روش ها و شيوه صنعت ساختمان و برج ها است.

برگزار کننده اين نمايشگاه تا به امروز توانسته است که اعتماد جامعه را به خود جلب کند.اين برگزار کننده تا کنون نمايشگاه هاي زيادي را برگزار کرده است ميتوانيد در اين لینک ليست نمايشگاه هاي اين برگزار کننده را ببینيد.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد