هفتمین نمایشگاه صنایع دستی در مشهد در تاریخ نهم آذرماه الی دوازدهم آذر ماه در مشهد در محل دائمی نمایشگاه های مشهد در حال برگزاری است. پیش بینی می شود که این نمایشگاه بازدیدکنندگان زیادی را به خود جلب کند. هدف از این نمایشگاه نمایش آثار و صنایع دستی ایران است.

برگزار کننده این نمایشگاه توانسته است تا به امروز اعتماد جامعه را به خود جلب نماید. دراین لينک می توانید لیست نمایشگاه های برگزار کننده را ببنید.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - مشهد – انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه-محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد - نمایشگاه بین المللی مشهد

لینک ثبت نام غرفه داران

دریافت کد نمایشگاه