نمایشگاه تخصصی کشاورزی، ماشین آلات و ادوات در تاریخ بیست ویکم الی بیست و چهارم آذرماه در نیشابور خراسان رضوی از ساعت 11 تا 18 در حال برگزاری است. هدف از برگزاری این نمایشگاه نمایش صنعت ساختمان و ماشین آلات و ادوات به روز و جدید کشاورزی است

برگزار کننده این نمایشگاه که تا به امروز اعتماد جامعه را به خود جلب کرده است در  کارنامه خود نمایشگاه های بسیاری دارد که میتوانید در لينک زیر ببنید.

Iran - خراسان رضوی - نیشابور - انتهای جاده باغرود محل دائمی نمایشگاه های نیشابور - محل دائمی نمایشگاه های نیشابور