اولین نمایشگاه بین المللی خانه و مدرن در شهر مشهد در تاریخ 28 آذرماه لغایت 1 دی ماه در مکان داعمی نمایشگاه بین المللی برگزار خواهد شد.

پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی صورت بگیرد و مخاطبان زیادی را به خود جذب کنند.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

غرفه داران نمایشگاه

شرکت نمایشگاهی چیستا  Iran/تهران/تهران

تلفن: 021-75965 و 31-22924526-021
فکس: 22910339-021
ایمیل: chistafair
سایت: www.chistafair.com