دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش،ماشین آلات، محصولات پوست وچرم در شهر مشهد در تاریخ 6 دی ماه لغایت 9 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار خواهد شد.

در این رخداد جمع کثیری از شرکت های خارجی و داخلی شرکت نموده اند.پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی صورت بگیرید و مخاطبان زیادی را به ود جذب نمایید. 

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد