نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی در شهر مشهد در تاریخ 25 دی ماه لغایت 29 دی ماه در مکان دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار خواهد شد.

در این رخداد جمع کثیری از شرکت های داخلی و خارجی حضور دارند و پیش بینی می شود که استقبال خوبی از این نمایشگاه به عمل آید و مخاطبان زیادی را به خود جذب می کند.

برگزار کننده این نمایشگاه تا به امروز توانسته است اعتماد جامعه را به خوبی به خود جذب کند و در کارنامه خود نمایشگاه های دیگری هم دارد که در این لینک می توانید لیستی از این نمایشگاه ها را مشاهده کنید.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد