پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا در تاریخ 25 دی ماه لغایت 29 دی ماه در شهر مشهد در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار خواهد شد.

در این رخداد جمع کثیری از شرکت های داخلی و خارجی حضور دارند و پیش بینی میشود که استقبال خوبی از این نمایشگاه به عمل آید و مخاطبان زیادی را به خود جذب میکند.

برگزار کننده این نمایشگاه تا به امروز توانسته است اعتماد جامعه را به خوبی به خود جذب کند و در کارنامه خود نمایشگاه های دیگری هم دارد که در این لینک میتوانید لیستی از این نمایشگاه ها را مشاهده کنید.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد