نمایشگاه کتاب رشت در تاریخ 26 آبان لغایت 2 آذر در محل نمایشگاه بین المللی رشت برگزار می گردد

Iran - گیلان - رشت - کیلومتر ۴ جاده رشت – تهران ، نمایشگاه بین المللی گیلان (فرش گیلان سابق ) – کد پستی ۱۳۴۴۱-۴۱۹۹۶ - نمایشگاه بین المللی رشت (گیلان)

غرفه داران نمایشگاه

ثبت نماexp  Iran/تهران/تهران

تلفن: 09125075826
فکس: 0214556699
سایت: SABTNAMA

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گیلان

  تلفن: 013-33690954
ایمیل: info@rashtfair.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه