نمایشگاه عرضه مستقیم کالا مشهد 97، در تاریخ 10 الی 17 اسفند ماه 97 از ساعت 16 الی 22 شب  در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.
لازم به ذکر است این نمایشگاه در روزهای جمعه از ساعت 10 صبح الی 22 شب برگزار میگردد.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد